Uprzejmie prosimy osoby, które posiadają niepotrzebne książki pisane Braillem o przekazanie ich na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla niewidomych mieszkańców naszego domu.