Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przypomina emerytom i rencistom, dla których Dom Pomocy Społecznej we Wrześni był ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury lub renty, o możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. Regulamin przyznawania świadczeń oraz druki wniosków znajdują się na stronie www.dpswrzesnia.pl w zakładce ZFŚS.