Pożegnanie Pani Gosi

W poniedziałek 23 lipca po 35 latach pracy pożegnaliśmy naszą kochaną „Panią socjalną”. Pani Małgosia odeszła na zasłużoną emeryturę . Przez lata funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej we Wrześni była dobrym duchem tego miejsca. Wyróżniały ją nie tylko wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim troska i dobre serce, które okazywała mieszkańcom. Bardzo dziękujemy za pracę, zaangażowanie, za te wszystkie spędzone wspólnie lata.

Życzymy samych spokojnych, pięknych i radosnych dni.

Dziękujemy 🙂

Continue reading

Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO- „Remont łazienki oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie str 1

Ogłoszenie str 2

Ogłoszenie str 3

Przedmiar robót

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3