Dziękujemy za kwiaty

Dziękujemy Panu Kazimierzowi Krukowskiemu za podarowanie bratków, ziemi ogrodowej oraz nawozu.

Podarowane kwiaty stały się ozdobą Domu. Cieszą nie tylko naszych Podopiecznych, ale również mieszkańców Wrześni.

Continue reading

Hipoterapia

7 kwietnia 2017 r. Mieszkańcy naszego Domu rozpoczęli udział w zajęciach hipoterapii.

Dziękujemy Towarzystwu Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej za możliwość skorzystania przez naszych podopiecznych z zajęć hipoterapii. Niewątpliwie jest to korzystny sposób usprawniania ruchowego tak bardzo ważnego dla osób przewlekle somatycznie chorych. Continue reading