Pierwszy raz zaproszeni zostaliśmy na Bal Marcinkowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy „ Jutrzenka” w Pietrzykowie. Organizatorzy zadbali o profesjonalną oprawę muzyczną. Pracownicy i uczestnicy przygotowali ogromne rogale, które zostały przyozdobione przez zaproszonych gości. Efektem finalnym były różnorodne, kolorowe słodkości, które uczestnicy imprezy zabierali do swoich palcówek.