Terapia zajęciowa

Terapię zajęciową w naszym Domu prowadzi pani Honorata. Dba ona o usprawnianie fizyczne,…

Praca socjalna

Pani Małgosia – pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, swoimi działaniami…

Rehabilitacja

Aktywność fizyczna osób starszych jest bardzo ważnym działaniem w opóźnianiu procesu starzenia…