Dom Pomocy Społecznej we Wrześni jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego. Dom działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni prowadzi swoją działalność na podstawie:
– Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
– Statutu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – Uchwała Nr 351/LV/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21.09.2023 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni,
– Regulaminu Organizacyjnego – Uchwała Nr 1634/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17.01.2023 r. oraz Uchwała Nr 1802/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17.08.2023 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
Zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni