Zasady odwiedzin i urlopowania mieszkańców DPS

Odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym, świetlicy, pokojach dziennego pobytu, pokoju mieszkańca ( w pokojach wieloosobowych za zgodą współmieszkańców) a w okresie letnim mogą odbywać się w przydomowym ogrodzie.

Liczba osób odwiedzających jest dowolna.

Odwiedziny odbywają się codziennie do godziny 20:00 ( w pokojach wieloosobowych do godz. 18:00 za zgodą współmieszkańców).

Nie wpuszcza się na teren Domu odwiedzających będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Odwiedzającym wolno przynieść dla mieszkańca żywność, odzież, kosmetyki, słodycze.

Odwiedzającym, za zgodą pielęgniarki lub opiekuna może zabrać mieszkańca na spacer poza teren Domu.

Odwiedzający, każdorazowo mają obowiązek zgłosić swoją obecność i poinformować kogo przyszli odwiedzić, pielęgniarce lub opiekunowi w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej.

Informację o planowanym urlopie, miejscu wyjazdu i dniu powrotu, mieszkaniec przekazuje Kierownikowi sekcji terapeutyczno – opiekuńczej co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Odwiedzanie i urlopowanie mieszkańców Domu w czasie zagrożenia stanem epidemii COVID-19

Od 16 marca 2021 roku można odwiedzać mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID – 19 bądź przechorowali COVID – 19 i są ozdrowieńcami.

Odwiedzać mieszkańców mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe bez infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych (np. z takimi objawami jak: katar, kaszel, ból gardła, gorączka).

Osoby odwiedzające są zobowiązane telefonicznie ustalić termin wizyty (data, godzina) z Kierownikiem sekcji terapeutyczno – opiekuńczej a w weekendy z pracownikiem będącym na dyżurze, numer telefonu 61 4360798, tel. kom. 669181335

Wszyscy odwiedzający jak i mieszkańcy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała, zachowanie odpowiedniego dystansu).

Przy sprzyjającej pogodzie odwiedziny odbywają się na świeżym powietrzu w ogrodzie Domu, jeśli pozwala na to stan zdrowia mieszkańca.

W przypadku braku możliwości odwiedzin na terenie ogrodu, odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym. Odwiedzający nie może swobodnie poruszać się po terenie Domu.

Odwiedzający wchodzący do budynku Domu zobowiązany jest zdezynfekować buty na macie dezynfekcyjnej, odkazić ręce płynem dezynfekcyjnym i ubrać maseczkę ochronną znajdującą się w portierni.

Po zakończonych odwiedzinach, pracownik Domu odprowadza odwiedzającego do drzwi.

Fakt odwiedzin odnotowywany jest przez pracownika Domu w ewidencji odwiedzin mieszkańców.

 

Od 16 marca 2021 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 lub są ozdrowieńcami po przebytym COVID-19 mogą być urlopowani pod warunkiem używania środków ochrony osobistej i bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Informację o planowanym urlopie, miejscu wyjazdu i dniu powrotu, mieszkaniec przekazuje Kierownikowi sekcji terapeutyczno – opiekuńczej co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Osoba, u której mieszkaniec będzie przebywał podczas urlopu jest informowana i zobowiązana do dopilnowania, żeby mieszkaniec urlopowany przestrzegał zasad reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Przed wyjazdem, mieszkaniec jest wyposażany przez Dom w maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawice jednorazowe.