Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w siedzibie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25.

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe str 1

zapytanie ofertowe str 2

zapytanie ofertowe str 3

załącznik 1

załącznik 2