Akcja #GaszynChallenge

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni wziął udział w akcji pomocy dla Patryka na zakup systemu do monitorowania glikemii.

Zostaliśmy nominowani przez naszych przyjaciół z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni. Jesteśmy bardzo wdzięczni, za to że i my możemy dołączyć do tak fajnej akcji. Kwotę 110 złotych przekażemy na konto fundacji Siepomaga.pl. Do kontynuowania akcji nominowaliśmy Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy Ul. Ugory. Nominowanym życzymy powodzenia! Continue reading

Szukamy koordynatora

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ , który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,
Olga Krukowska-Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni