Zapytanie ofertowe VI 2017 – 3

Zapytanie ofertowe VI 2017 – 3

Września, dnia 05.06.2017r.

DPS .230.3.2017

Zapytanie ofertowe

na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

„Modernizacja oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek I pionu na parterze oraz I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe Łazienki I pion VI.2017.doc

Pzedmiar robót – roboty budowlane.doc

Przedmiar robót – roboty elektryczne.pdf