ul. Szkolna 25
62-300 Września
tel. 61 436 07 98
e–mail:
sekretariat@dpswrzesnia.pl

Tłumacz Języka Migowego

Dom Pomocy Społecznej