ul. Szkolna 25
62-300 Września
tel. 61 436 07 98
sekcja terapeutyczno-opiekuńcza/ kontakt z mieszkańcem tel. 669181335
sekcja administracyjno-gospodarcza tel. 603180847

e–mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl

Tłumacz Języka Migowego

Dom Pomocy Społecznej