Mieszkańcy oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej składają serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia :

  1. Firmie SZIM
  2. Firmie Colian Logistic
  3. Hurtowni „Dawid”
  4. PSS „SPOŁEM”
  5. Pani Iwonie Kujawie- sklep Veritas