Gorące podziękowania dla firmy Tonsil, która 8 marca 2017 roku podarowała Domowi Pomocy Społecznej przenośny system nagłośnieniowy z mikrofonem bezprzewodowym.

Dzięki nagłośnieniu jeszcze atrakcyjniejsze stały się odbywające u nas występy artystyczne.Nowy, lepszej jakości sprzęt pozwala na to, aby osoby mniej sprawne przebywające w pokojach mogły również cieszyć się z dobrej słyszalności koncertów.