7  listopada 2023r. zapisze się na kartach historii naszego domu. Żegnamy naszą dotychczasową panią dyrektor Olgę Krukowską, a witamy nowego dyrektora pana Jerzego Nowaczyka. W przekazaniu stanowiska uczestniczył Starosta Wrzesiński pan Dionizy Jaśniewicz. Zarówno pani Oldze jak i panu Jerzemu życzymy sukcesów na ścieżce zawodowej kariery.