W ubiegłą niedzielę 11 lutego odbył się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni koncert zespołu Agnes Duo ze Śremu. Dzięki naszej współpracy z Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii w Poznaniu Mieszkańcy mają możliwość dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych. W podziękowaniu za współpracę muzycy reprezentujący WCF wykonali piosenki znane i lubiane przez nieco starszą publiczność, która zjawiła się na koncercie w wyjątkowo licznym gronie. Repertuar oraz otwartość Pani Agnieszki i Pana Gracjana niejednokrotnie wywoływała wzruszenie i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych. Goście otrzymali gromkie owacje, oczywiście nie odbyło się bez bisów.