Przegląd Zespołów Teatralno- kabaretowych w Pleszewie 04.10.2016

Dnia 4 października skorzystaliśmy z zaproszenia Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na coroczny przegląd zespołów teatralno-kabaretowych. Z przyczyn zdrowotnych naszego mieszkańca nie wzięliśmy czynnego udziału w występie, kibicowaliśmy natomiast zespołom z innych, zaprzyjaźnionych z nami Domów. Mieliśmy okazję również obejrzeć wystawę fotograficzną „ Młodzi duchem”. Na koniec wręczone zostały dyplomy za udział w Przeglądzie.