Hipoterapia

7 kwietnia 2017 r. Mieszkańcy naszego Domu rozpoczęli udział w zajęciach hipoterapii.

Dziękujemy Towarzystwu Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej za możliwość skorzystania przez naszych podopiecznych z zajęć hipoterapii. Niewątpliwie jest to korzystny sposób usprawniania ruchowego tak bardzo ważnego dla osób przewlekle somatycznie chorych. Continue reading

No Title

15 marca 2017 roku gościliśmy grupę studentów pracy socjalnej z Holandii z nauczycielami oraz dr hab. prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza Hanną Mamzer. Studenci byli bardzo zainteresowani życiem naszych Mieszkańców.

Zapoznali się z funkcjonowaniem placówki i jej specyfiką. Wizyta odbyła się w bardzo miłej atmosferze.

Pozdrawiamy i ponownie zapraszamy.

Continue reading