Pani Małgosia – pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we wszystkich czynnościach i sprawach dotyczących życia codziennego, począwszy od momentu przyjęcia do Naszego Domu.

Pani Małgosia pomaga między innymi w adaptacji w nowym środowisku, sporządzaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych, przygotowaniu dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności, nawiązywaniu oraz utrzymaniu kontaktów z rodzinami mieszkańców. Ponadto przeprowadza wywiady środowiskowe z mieszkańcami, współpracuje z OPS, PCPR ,ZUS i innymi urzędami w sprawach dotyczących Mieszkańców.