Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapewnia swoim Mieszkańcom całodobową opiekę. Nad ich zdrowiem czuwa zespół pielęgniarek i opiekunek. Każdy mieszkaniec ma swojego pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkańcy są otoczeni opieką lekarza rodzinnego, który odwiedza podopiecznych raz w tygodniu oraz w razie nagłego zachorowania. Jeżeli zachodzi potrzeba wizyty u specjalisty lekarz wystawia stosowne skierowanie a służbowe auto dostosowane do osób niepełnosprawnych umożliwia dotarcie do lekarza. Podczas wizyty mieszkańcowi zawsze towarzyszy opiekun.

Do zadań pielęgniarek należy ocena ogólnego stanu zdrowia mieszkańców, wykonywanie zleceń lekarskich, mierzenie ciśnienia, poziomu glukozy, podawanie leków, wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, kontakty z lekarzami pierwszego kontaktu, pomoc w nagłych wypadkach itp.

Opiekunowie i pielęgniarki służą mieszkańcom pomocą we wszystkich aspektach codziennego funkcjonowania: dbają o odzież oraz higienę osobistą podopiecznych, pomagają w poruszaniu się, wykonywaniu drobnych zakupów, pisaniu listów, czynnościach samoobsługowych, utrzymaniu higieny ciała, spożywaniu posiłków itp. Przy sprzyjającej pogodzie umożliwiają wyjście na spacer np. do parku lub przydomowego ogrodu.

Panie pokojowe dbają o utrzymanie porządku i czystości w pokojach a także służą pomocą mieszkańcom. Często z nimi rozmawiają i spędzają czas wolny. W Naszym Domu panuje rodzinna i serdeczna atmosfera, dzięki której podopieczni czują się bezpieczni i zaopiekowani.
Nad sprawną organizacją pracy zespołu pielęgniarsko – opiekuńczego czuwa Pani Lidka.