Wielką radość do naszego domu wniosły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 występując z przedstawieniem o tematyce bożonarodzeniowej.