Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.


Załączniki:

ogłoszenie str 1

ogłoszenie str 2

ogłoszenie str 3

ogłoszenie str 4

formularz ofertowy zał 1

oświadczenie zał 2

ekspertyza zał 3

zał 3.1

zał 3.2

zał 3.3

zał 3.4

zał 3.5

zał 3.6

zał 3.7

postanowienie zał 4