Miło nam poinformować, iż nasz Dom otrzymał środki finansowe na wsparcie z Grantu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.