MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ

Nasz dom bierze udział w programie pn. MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno-Kulturalnego i dotyczy organizacji „międzypokoleniowych spotkań z kulturą” seniorów z Domów Pomocy Społecznej oraz młodego pokolenia.

Continue reading

Wnioski o świadczenia z ZFŚS

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przypomina emerytom i rencistom, dla których Dom Pomocy Społecznej we Wrześni był ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury lub renty, o możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. Regulamin przyznawania świadczeń oraz druki wniosków znajdują się na stronie www.dpswrzesnia.pl w zakładce ZFŚS.