Mieszkańcy oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej składają serdeczne podziękowania Dzieciom, Rodzicom i Pracownikom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni za pamięć, życzenia oraz dary w postaci środków czystości i środków higieny osobistej. W ten sposób uczczono Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Pragniemy tą drogą podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu za pracę oraz trud wkładany w uwrażliwianie młodych ludzi na cierpienie, choroby i osamotnienie osób w podeszłym wieku.

Naszym Podopiecznym tą drogą również składamy życzenia  pogody ducha, długich lat życia w zdrowiu i spełnienia marzeń.