Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, iż od 25 września 2020 roku obowiązuję zakaz wstępu osób postronnych na teren Domu oraz zakaz odwiedzin mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z podopiecznymi naszego Domu, tel. 61 4360 798.