Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni składają serdeczne podziękowania firmie ZET BE z Czerniejewa. Pan Zbigniew Burchardt jest jednym z tych naszych darczyńców, który nigdy nie zapomina o pensjonariuszach DPS-u i osładza ich życie przed każdymi świętami swoimi ręcznie wyrabianymi , najlepszymi krówkami na świecie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy :).