Od 16 marca 2021 roku można odwiedzać mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID – 19 bądź przechorowali COVID – 19 i są ozdrowieńcami.

Odwiedzać mieszkańców mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe bez infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych (np. z takimi objawami jak: katar, kaszel, ból gardła, gorączka).

Osoby odwiedzające są zobowiązane telefonicznie ustalić termin wizyty (data, godzina) z Kierownikiem sekcji terapeutyczno – opiekuńczej a w weekendy z pracownikiem będącym na dyżurze, numer telefonu 61 4360798, tel. kom. 669181335

Wszyscy odwiedzający jak i mieszkańcy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała, zachowanie odpowiedniego dystansu).

Przy sprzyjającej pogodzie odwiedziny odbywają się na świeżym powietrzu w ogrodzie Domu, jeśli pozwala na to stan zdrowia mieszkańca.

W przypadku braku możliwości odwiedzin na terenie ogrodu, odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym. Odwiedzający nie może swobodnie poruszać się po terenie Domu.

Odwiedzający wchodzący do budynku Domu zobowiązany jest zdezynfekować buty na macie dezynfekcyjnej, odkazić ręce płynem dezynfekcyjnym i ubrać maseczkę ochronną znajdującą się w portierni.

Po zakończonych odwiedzinach, pracownik Domu odprowadza odwiedzającego do drzwi.

Fakt odwiedzin odnotowywany jest przez pracownika Domu w ewidencji odwiedzin mieszkańców.

 

Od 16 marca 2021 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 lub są ozdrowieńcami po przebytym COVID-19 mogą być urlopowani pod warunkiem używania środków ochrony osobistej i bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Informację o planowanym urlopie, miejscu wyjazdu i dniu powrotu, mieszkaniec przekazuje Kierownikowi sekcji terapeutyczno – opiekuńczej co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Osoba, u której mieszkaniec będzie przebywał podczas urlopu jest informowana i zobowiązana do dopilnowania, żeby mieszkaniec urlopowany przestrzegał zasad reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Przed wyjazdem, mieszkaniec jest wyposażany przez Dom w maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawice jednorazowe.