Dyrektor oraz Mieszkańcy Domu Pomocy  Społecznej we Wrześni składają płynące z głębi serca podziękowania pani Irenie Siwińskiej, pani Hannie Bączkiewicz oraz Kwiaciarni Zugaj za bezpłatne przekazanie roślin ozdobnych. Wielką radością dla naszych Podopiecznych jest wspólne spędzanie czasu w ogrodzie. Wspólnie spędzone chwile w otoczeniu kwiatów pozytywnie wpływają na samopoczucie osób starszych i niepełnosprawnych, co jest niezwykle ważne w procesie ich aktywizacji. Staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby Mieszkańców, ale bez pomocy ludzi o szlachetnych sercach byłoby to bardzo trudne. Dlatego też za okazaną życzliwość jeszcze raz serdecznie dziękujemy.