Dziś, tuż przed Świętem Trzech Króli niespodziankę zrobili nam uczniowie i ich opiekunowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy. Każdy z Mieszkańców obdarowany został upominkiem ze środkami higienicznymi, kawą i słodkościami. Rodzicom, uczniom oraz nauczycielom bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć i okazane serce.