5 października rozpoczęła się realizacja projektu „Wolontariat łączy pokolenia” której celem jest rozwijanie idei wolontariatu , a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności.

Wolontariat Łączy Pokolenia to projekt, który ma aktywizować osoby w wieku senioralnym  z uczniami i uczennicami z lokalnych szkół, tym samym pokazując, że wolontariat może łączyć pokolenia i jest doskonałą formą lokalnej integracji.