Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w siedzibie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25.

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe str 1

zapytanie ofertowe str 2

zapytanie ofertowe str 3

załącznik 1

załącznik 2

Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w 2019 roku dla kandydatów do pracy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25, zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj Dz. U. z 2016 roku poz. 2067 z późn. zm.)

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe str 1

zapytanie ofertowe str 2

załącznik 1

załącznik 2