Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w 2019 roku dla kandydatów do pracy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25, zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj Dz. U. z 2016 roku poz. 2067 z późn. zm.)

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe str 1

zapytanie ofertowe str 2

załącznik 1

załącznik 2

Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Continue reading

Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO- „Remont łazienki oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie str 1

Ogłoszenie str 2

Ogłoszenie str 3

Przedmiar robót

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3